Tallinna őigusaktide register asub uuel aadressil, soovitud akti leiate aadressilt: https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=101899