Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Sirvi teemade järgi

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine
Tallinna Linnavolikogu 09.03.2017 otsus number 23
Redaktsiooni kehtivus:09.03.2017 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

9. märts 2017 nr 23

Tallinna positiivse programmi 2018-2022 algatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 4, § 6 lg 3 p 2, § 17 lg 2 ja § 372 lg 5 alusel

1. Eesmärgiga kaasata linnaelanikke, kodanikeühendusi ja muid organisatsioone linna arengu kavandamisse algatada „Tallinna positiivne programm 2018-2022“.

2. Tallinna Linnavalitsusel arvestada võimalusel Tallinna positiivses programmis 2018-2022 esitatud ettepanekutega linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarvete koostamisel ning Tallinna innovaatiliste lahenduste teekaardi objektide elluviimisel.

3. Linnaosade valitsustel korraldada linnaosades Tallinna arendamiseks pakutavate ideede kogumine linnaelanikelt, mittetulundusühingutelt, kodanikeühendustelt ja teistelt organisatsioonidelt 15. aprilliks 2017 ning anda Tallinna Linnavolikogule ja Tallinna Linnavalitsusele ülevaade linnaosadesse laekunud ideedest 25. aprilliks 2017.

4. Linnaosade valitsustel viia hiljemalt 10. maiks 2017 linnaosades läbi konverentsid, et kogutud ideed koos linnaelanike ja kodanikeühenduste ning muude organisatsioonide esindajatega läbi arutada ning sõnastada vastava linnaosa ettepanekud „Tallinna positiivse programmi 2018-2022“ projekti.

5. Tallinna Linnavalitsusel võtta linnaosadest laekunud ettepanekute alusel vastu otsus „Tallinna positiivne programm 2018-2022“ hiljemalt 17. maiks 2017 ning korraldada vastava teabematerjali väljaandmine hiljemalt 16. juuniks 2017.

6. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees