Vaikimisi on märkeruut märgitud, st tulemusest jäetakse välja aktid, mis üksnes muudavad teist akti või tunnistavad selle kehtetuks. Kui märge eemaldada, siis leitakse kõik aktid.