Otsingut saab piirata akti kehtivuse tunnuse alusel.
Kehtiv - akt on kehtiv.
Kehtetu - akt on tunnistatud kehtetuks ja kehtetuks tunnistamine on jõustunud.
Jõustumata - akt on vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud.

Muutvaks muutunud - akt on kehtiv, kuid akti kõik sisulist tähtsust omanud sätted on kehtetuks tunnistatud. Akt kehtib vaid osas, millega muudetakse teisi akte või tunnistatakse teisi akte kehtetuks. Aktid, mis oma sisult üksnes muudavad teisi akte või millega tunnistatakse teisi akte kehtetuks, on leitavad välja „akt on" kaudu.