Vaikimisi on märkeruut märgitud ja leitakse ainult kehtivad aktid. Kui märkeruudust märge eemaldada, leitakse otsingu tulemusena kõik aktid (kehtivad, kehtetud ja tulevikus jõustuvad aktid).