Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 8 “Kesklinna piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Kesklinna piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab mere kaldalt Tallinna Linnahalli – Mere pst 20 kinnistu idapiiri pikenduselt ja kulgeb piki merekallast kuni Maarjamäe memoriaali maakasutuse  põhjapiiri pikenduseni. Sealt pöörab piir üle Pirita tee itta ja  kulgeb mööda Maarjamäe memoriaali maakasutuse põhjapiiri ja Lepa tänava teemaa lõunapoolset eralduspiiri kuni Lepa põiktänavani; mööda põiktänava läänepoolset eralduspiiri lõuna suunas kuni Lasnamäe klindi põhjaservani; mööda klindi ülemist serva edela suunas kuni Mäe tänava idapoolse eralduspiirini; mööda seda kuni Narva mnt põhjapoolse eralduspiirini ja mööda Narva mnt põhjapoolset eralduspiiri kuni Valge tänavani; ületab Narva maantee ja läheb edasi mööda Valge tänava loodeserva kuni Laagna teeni. Edasi mööda Kunstimuuseumi (KUMU) kinnistu lõunapiiri lääne suunas, lõunapiiri läänepoolseimas   punktis  pöördub piir lõunasse üle Laagna tee kuni Lasnamäe tänava loodeservani; mööda Lasnamäe tänava loodeserva läheb piir Tartu maanteeni. Edasi läheb piir mööda Tartu maantee kirdeserva kuni Vaskjala-Ülemiste kanalini, mööda kanali põhja- ja kirdeserva kuni Tallinna halduspiirini. Sealt pöörab kesklinna piir koos linna piiriga edelasse läbi Tallinna halduspiiri punktide  436- 441. Punktist 441 kulgeb linnaosa piir mööda linna halduspiiri üle Tartu maantee punkti 443 ja 444 ning jookseb piki Tartu mnt lääneserva läbi linnapiiri punktide 445 ja 446 Tartu mnt 120 kinnistuni. Sealt keerab piir edelasse punkti 447, kust pöörab loodesse ja kulgeb Tartu mnt äärsete kinnistute lääneserva mööda läbi punkti 448 punkti  449, ja keerab tagasi Tartu mnt lääneserva punkti 450. Mööda Tartu mnt lääneserva läheb piir kuni punktini 451, kus keerab lääne suunas, läbib linnapiiri punkte 452- 454 ja ületab Vana-Tartu maantee  ning kulgeb Vana-Tartu maantee lääneservas punktini 455. Edasi jookseb linnaosa piir mööda linna halduspiiri punkte 456-469. Punktis 469 suundub piir koos linna piiriga edelasse kuni Kurna ojani ja seejärel mööda oja kirdeserva piiripunkti 470. Edasi läheb piir läände läbi punktide 471- 473 ja  suundub mööda kõrgepingeliini koridori lõunaserva loodesse kuni Valdeku tänava pikenduseni;  sealt keerab piir põhja suunas mööda kõrgepingeliini koridori lääneserva kuni Liivaluite elamukvartali põhjaservani; mööda Liivaluite tn 9 ja 11 kinnistute põhjapiiri kuni Lelle raudteeni. Sealt läheb piir mööda Lelle raudtee idaserva lõunasse kuni Viljandi maanteeni; mööda Viljandi mnt põhjaserva Pärnu maantee idaservani, mööda Pärnu mnt idaserva põhja suunas kuni Järvevana tee lõunaservani; mööda Järvevana tee ja A.H. Tammsaare tee lõunaserva eraldusjoont ida suunas Pärnu maanteeni, ületab Pärnu maantee ja läheb  mööda Keila raudteemaa idaserva kuni ristumiseni Paldiski maanteega. Mööda Paldiski maantee põhjaserva suundub piir kuni Toompuiesteeni piki Toompuiestee ja Rannamäe tee lääne- ja põhjaserva; ületab Suurtüki tänava ja kulgeb mööda Rannamäe läänenõlva ja staadioni piirdeaeda kuni Põhja puiestee lõunapoolse eralduspiirini, piki seda eralduspiiri kuni Sadama tänavani. Sealt keerab piir põhja suunas üle Sadama tänava, mööda Mere pst 20 idapiiri pikendust ja Mere pst 20 ja 20d idapiiri kuni mereni oma alguspunkti.

Kesklinna haldusala piiridesse kuulub ka Aegna saar.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees