Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 11 “Mustamäe linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Mustamäe linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

 

Mustamäe linnaosa piiri kirjeldus

 

Piir algab endise Harku raudtee idaserva ja Tuuliku tee lõunaserva ristumiskohalt ja kulgeb mööda Tuuliku tee lõunaserva kagusse, ületab Laki tänava  ja suundub edasi mööda Kadaka tee põhjaserva Mustamäe tee idaservani. Piir kulgeb mööda Tildri tänava põhjapoolset eralduspiiri, ületades Sõpruse puiestee ja kulgedes mööda Sõpruse pst 159 kinnistu lääne- ja lõunapiiri, Kännu tn 86 edela- ja lõunapiiri, Kännu tn 67 lõunapiiri, Tüve tn 21a, 19, 17 ja 15 läänepiiri, Nõmme tee 102 lääne- ja lõunapiiri ning Nõmme tee 106 põhjapiiri Nõmme tee lääneservani. Piir suundub mööda Nõmme tee lääneserva kuni Tammsaare tee lõunaservani, ületab Retke tee ja kulgeb mööda Retke tee idaserva kuni Tervise tänavani. Seal ületab piir Tervise tänava ja kulgeb edasi mööda Tervise tn 19 ja 17 läänepiiri kuni Rahumäe kalmistu (Rahumäe tee 8) põhjaservani ning mööda põhjaserva lääne suunas kuni Rahumäe tee 8 maakasutuse loodeservas asuva piiripunktini nr 1. Piir kulgeb läbi parkmetsa 60 meetrit põhja suunas Mustamäe nõlva ülemise servani ning Mustamäe nõlva ülemist serva mööda 235 meetrit lääne suunas  kuni treppideni; kulgeb loode suunas ca 145 meetrit Mustamäe nõlva alla ja mööda nõlva alust teed, läbi parkmetsa 600 meetrit lääne suunas, kuni Ehitajate teeni. Ehitajate tee 4b kinnistu lõunanurga juures ületab piir Ehitajate tee ja kulgeb edasi mööda Ehitajate ja Üliõpilaste tee lõunaserva Raja tänavani; ületab Raja tänava ja kulgeb põhja suunas mööda Raja tänava lääneserva; ületab Soone tänava ja pöörab läände, kulgedes mööda Soone tänava põhjaserva Lossi tänavani, kus pöörab põhja mööda Lossi tänava idaserva, suundudes Lossi tn 20 juures üle Lossi tänava mööda Lossi tn 21/Mäepealse tn 5 ja Mäepealse tn 9 kinnistute lõunapiiri, ning  läbi metsa läände Kadaka puiesteeni. Edasi ületab piir Kadaka puiestee ja pöörab Kadaka pst 165c kinnistu nurga lähedal loodesse, kulgedes mööda Kadaka pst 165c edelaserva kuni Hiiu-Harku raudteeni, kust suundub mööda raudtee idaserva kirdesse Hiiu-Harku raudtee hargnemiskohani ning edasi kirde suunas mööda raudteetammi idaserva kuni Tuuliku tee lõunaservani linnaosa piiri alguspunktis.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees