Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 15

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Tallinna raemedali etalonkujutis

 

 

 

 

Tallinna raemedali etalonkujutis

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees