Tallinna Linnavolikogu 10. oktooberi 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 7 “Haabersti linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Haabersti linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

Haabersti linnaosa piiri kirjeldus

 

Piir algab Apametsa peakraavi idakaldalt, peakraavi Kakumäe lahte suubumise kohalt  ja kulgeb mööda veepiiri ümber Kakumäe poolsaare kuni Kopli lahte  suubunud vana kollektori edelaserva pikenduseni. Edasi kulgeb linnaosa piir kagusse mööda vana kollektori edelaserva kuni ristumiseni Pelguranna tänava edelaserva pikendusega. Ristumiskohalt kulgeb piir mööda Pelguranna tänava edelaserva kagu suunas kuni Paldiski maantee põhjaservani, pöördudes sealt itta. Mööda  Paldiski maantee põhjaserva läheb piir kuni Pirni tänava läänepiiri pikenduseni, suundudes lõunasse üle Paldiski maantee mööda Pirni tänava läänepiiri kuni Pirni tn 12 kinnistu idanurgani; sealt mööda kinnistu kirde- ja loodepiiri kuni Mureli tänavani; mööda Mureli tänava põhjaserva lääne suunas kuni Humala tänavani, ületades Humala tänava ja pöörates edelasse mööda Humala tänava loodeserva, ületab Marja tänava ja kulgeb piki Laki tänava loodeserva kuni Piibelehe tänava elamukruntide edelapoolse piirini ning piki seda piiri loode suunas kuni Mustjõe tänavani. Mööda Mustjõe tänava kagupiiri edela suunas kulgeb piir kuni Veskimetsa tänava edelaservani, pöördudes sealt loodesse mööda Veskimetsa tänava edelaserva kuni Kõrgepinge tänavani, sealt edelasse mööda endise Harku raudtee eraldusriba idaserva kuni Hiiu-Harku raudtee hargnemiskohani; edasi mööda Hiiule suunduva raudtee eraldusriba idaserva kuni Ääre tänava elamukvartali kirdeserva pikenduseni, pöördudes üle raudtee loodesse; edasi mööda Ääre tänava kvartali kirdeserva kuni Ääre tänavani; pöördub edelasse mööda Ääre tänava loodeserva, üle Tähetorni tänava kuni linna piirini, kus ta keerab loodesse ja kulgeb sirgjooneliselt koos linna piiriga mööda Tähetorni tänava edelaserva kuni Paldiski maantee idaservani. Sealt suundub piir kirdesse üle Tähetorni tänava linnapiiri punkti 635, edasi risti üle Paldiski mnt punktini 636, sealt pöördub piir kirde suunas - mööda Paldiski maantee loodeserva läbi linna piiripunktide 637-646. Punktis 646 suundub piir mööda Harku järve läänekallast loodesse mööda Järvekalda tee kirdeserva läbi punktide 647-650. Edasi mööda Harku järve läänekallast läbi punktide 651, 652, 653, 654, 656. Punktis 656 keerab piir itta mööda Harku järve põhjakallast kuni punktini 657 ja edasi samas suunas Tiskre oja teljeni ja piki seda loodesse, Rannamõisa tee põhjapoolsel eraldusribal asuva linna piiripunktini 658. Sealt kulgeb piir piki Rannamõisa tee põhjaserva läbi punktide 659-675. Punktis 675 pöördub piir loodesse mööda Apametsa peakraavi kirdeserva läbi punktide 676-678 Kakumäe laheni.

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees