Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 13 “Pirita linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Pirita linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab Tallinna lahe kaldalt linna halduspiiri punktist number 301 Ranna tee 3 kinnistu loodepiiril ja kulgeb koos linna halduspiiriga mööda Ranna tee 3 kinnistu loode- ja kirdepiiri läbi linnapiiri punktide 302 ja 303. Linnapiiri punktis 303 keerab piir kirdesse mööda Ranna tee loodeserva kuni linnapiiri punktini 305, pöördub kagu suunas üle Ranna tee ja kulgeb piki Viimsi-Maardu raudtee eraldusriba lõunapoolset serva läbi linnapiiri punktide 307-320. Punktis 320 keerab piir lõuna suunas mööda Maikellukese, Lilleherne ja Käokäpa tee elamukruntide idapoolset piiri läbi linnapiiri punkti 321 kuni punktini 322. Punktist 322   kulgeb  piir kagu suunas  mööda Pärnamäe kalmistu ( Pärnamäe tee 36)  kirdeserva läbi linnapiiri punktide 323-334 kuni Muuga teeni; ületab Muuga tee ja kulgeb edasi mööda Pärnamäe kalmistu maakasutuse (Muuga tee 2) ida- ja lõunapiiri läbi linnapiiri punktide 335-338 kuni punktini  339 Muuga tee idaservas. Edasi läheb piir mööda Muuga tee idaserva punktini 340 ja sealt mööda Muuga tee lõunaserva Pärnamäe tee idaservas asuva punktini 341. Piir kulgeb lõuna suunas mööda Pärnamäe tee idaserva kuni Narva maanteeni, läbides linnapiiri punkte 342, 343, 344, 345. Punktis 345 suundub piir lääne suunas kulgedes mööda Narva maantee põhjaserva ja Lasnamäe klindi ülemist serva kuni Lepa põiktänava lääneserva pikenduseni, sealt pöördub piir põhja suunas ja kulgeb mööda Lepa põiktänava lääneserva kuni Lepa tänava lõunservani ja sealt  edasi lääne suunas mööda Lepa tänava lõunapiiri ja Maarjamäe memoriaali maakasutuse põhjapiiri ning selle pikendust üle Pirita tee Tallinna lahe veepiirini ja mööda veepiiri põhja suunas kuni linnaosa piiri alguseni.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees