Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 9 “Kristiine linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Kristiine linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab Paldiski maantee ja Tehnika tänava ristumiselt, kulgeb mööda raudtee idapoolset eralduspiiri ja Tehnika tänava läänepiiri lõuna suunas kuni Keila ja Lelle raudtee hargnemiseni (Väike-Ameerika tn pikendusel). Piir ületab Lelle raudtee ja läheb edasi mööda Keila raudtee idapoolset maakasutuspiiri kuni Tammsaare teeni, ületab selle ja suundub mööda Tammsaare tee lõunaserva kirdesse kuni Pärnu maanteeni, ületab Pärnu maantee ja läheb piki Pärnu maantee idaserva lõuna suunas kuni ristumiseni Viljandi maanteega. Viljandi maanteelt pöördub piir üle Pärnu maantee läände ja kulgeb mööda Pärnu mnt 234 kinnistu kirde- ja loodepiiri ning suundub mööda  Pärnu mnt 238 kinnistu loodepiiri ca 120 meetrit edelasse, pöörates piki Rahumäe tee 5a ja 5c kinnistute kirdepiiri loodesse Tervise tänavani. Edasi kulgeb piir mööda Tervise tänava lõunapiiri kuni Rahumäe teeni. Rahumäe tee idaservas kulgeb piir ca 50m lõunasse, seejärel ületab Rahumäe tee ja läheb mööda Rahumäe kalmistu (Rahumäe tee 8) põhjapiiri kuni Tervise tn 17 ja 19 kinnistute läänepiiri pikenduseni. Edasi kulgeb piir mööda Tervise tn 17 ja 19 läänepiiri põhja suunas piki Tervise tn 19 kinnistu põhjapiiri kuni Retke tee idapiiri pikenduseni; ületab Tervise tänava ning suundub piki Retke tee idaserva põhja kuni Tammsaare teeni; ületab Retke tee ja Tammsaare tee ning läheb edasi piki Nõmme tee lääneserva kuni Nõmme tee 106 kinnistu põhjapiirini; edasi mööda Nõmme tee 106 põhjapiiri, Nõmme tee 102 lõuna- ja läänepiiri, Tüve tn 15,17,19 ja 21a läänepiiri, Kännu tn 67 lõunapiiri, Kännu tn 86 lõuna- ja edelapiiri, Sõpruse pst 159 kinnistu lõuna- ja läänepiiri kuni Sõpruse pst 184 kinnistu lõunapiiri pikenduseni, kus ületab Sõpruse puiestee. Sealt kulgeb piir mööda Tildri tänava põhjapoolset eralduspiiri kuni Mustamäe teeni, ületab Mustamäe  tee Kadaka tee põhjapoolse eralduspiiri pikendusel ja läheb mööda Kadaka tee põhjaserva kuni Laki tänavani; ületab Laki tänava ja suundub edasi loodesse mööda Tuuliku tee lõunaserva kuni endise Harku raudtee eraldusriba idaservani ja mööda seda kirdesse kuni Veskimetsa tänavani, ning piki Veskimetsa tänava lõunapiiri kagu suunas kuni Mustjõe tänavani. Edasi pöörab piir kirdesse ja läheb mööda Mustjõe tänava idaserva kuni Mustjõe tn 39 kinnistu kirdepiirini, mööda Mustjõe tn 39 kirdepiiri ja Piibelehe tänava elamukruntide edelapoolset piiri Laki tänavani. Edasi läheb linnaosa piir mööda Laki ja Humala tänava lääneserva ning Mureli tänava põhjaserva kuni Pirni tn 12 kinnistu läänepiirini; mööda Pirni tn 12 lääne- ja põhjapiiri ning piki Pirni tänava lääneserva kuni Paldiski maanteeni, ületab selle ja suundub mööda Paldiski maantee põhjaserva itta kuni oma alguspunktini Tehnika tänava ristumisel.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees