Tallinna Linnavolikogu 10. oktooberi 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 6 “Tallinna linna piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Tallinna linna piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab Tallinna lahe kaldalt linnapiiri punktist number 301 Ranna tee 3 kinnistu loodepiiril ja kulgeb mööda Ranna tee 3 kinnistu loode- ja kirdepiiri läbi linnapiiri punktide 302 ja 303.

Punktis 303 pöördub piir kirdesse mööda Ranna tee loodeserva kuni punktini 305, ja sealt kagusse ja kulgedes piki Viimsi-Maardu raudtee eraldusriba lõunapoolset serva läbi punktide 307-320. Punktis 320 keerab piir lõuna suunas mööda Maikellukese, Lilleherne ja Käokäpa tee elamukruntide idapoolset piiri läbi punkti 321 kuni punktini 322. Punktist 322   kulgeb  piir kagu suunas  mööda Pärnamäe kalmistu ( Pärnamäe tee 36)  kirdeserva läbi punktide 323-334 kuni Muuga teeni; ületab Muuga tee ja kulgeb edasi mööda Pärnamäe kalmistu maakasutuse (Muuga tee 2) ida- ja lõunapiiri läbi linnapiiri punktide 335-338 kuni punktini  339 Muuga tee idaservas. Edasi kulgeb piir mööda Muuga tee idaserva punktini 340 ja sealt mööda Muuga tee lõunaserva Pärnamäe tee idaservas asuva punktini 341. Piir kulgeb lõuna suunas mööda Pärnamäe tee idaserva kuni Narva maanteeni, läbides punkte 342- 345. Punktis 345 pöördub piir lõunasse mööda Linnuse tee idaserva läbi punktide 346-348  kuni Pirita jõe teljeni. Mööda Pirita jõe kesktelge kulgeb piir kuni Ülemiste-Maardu raudtee sillani; sealt suundub piir edelasse mööda raudtee loodeserva läbi punktide 390-394, ületab Lagedi tee, kulgedes mööda Väo karjääri (Lagedi tee 16a) lõunapiiri läbi punktide 395- 403, ületades Betooni tänava. Edasi kulgeb piir piki Ülemiste-Maardu raudtee põhjaserva läbides punktid 404-410. Punktis 410 pöördub piir lõunasse, läbides punktid 411-415. Punktist 415 65 meetrit lõunas pöörab piir 60 meetrit itta ja seejärel mööda Suur-Sõjamäe tn 37 krundi läänepiiri lõunasse punktini 417 Suur-Sõjamäe tänava põhjaservas; ületab Suur-Sõjamäe tänava ja kulgeb lõunasse, läbides punkte 418-423. Punktis 423 pöörab piir läände, läbides punktid 424 - 430 ja suundudes paralleelselt lennuvälja (Tartu mnt 107/Väike-Sõjamäe tn 12/Suur-Sõjamäe tn 54) stardirajaga kuni triangulatsioonipunktini „Raba”, kus pöörab loodesse, läbi punktide 431 ja 432, punkti 433 Kanali tee nurgal. Punktis 433 pöördub piir edelasse mööda Kanali tee 6a kinnistu kagupiiri läbi punktide 434-436, ületades Vaskjala-Ülemiste kanali. Punktis 436 pöörab piir loodesse mööda Kanali tee 12b kinnistu kirde- ja loodepiiri, Kaabli tn 13 kinnistu loode- ja edelapiiri, kulgedes mööda Kaabli tänava kirdepiiri 30 meetrit, suundub lõunasse üle Kaabli tänava punkti 438. Punktist 438 kulgeb piir mööda Kaabli tänava lääneserva, läbides punktid 439-441. Punktist 441 kulgeb piir üle Tartu maantee punkti 443 ja 444 ning jookseb piki Tartu mnt lääneserva läbi punktide 445 ja 446 Tartu mnt 120 kinnistuni. Sealt suundub piir edelasse punkti 447, kust keerab loodesse ja kulgeb Tartu mnt äärsete kinnistute lääneserva mööda läbi punkti 448 punkti  449 ja tagasi Tartu mnt lääneserva punkti 450. Mööda Tartu mnt lääneserva kulgeb piir kuni punktini 451, kus keerab lääne suunas, läbib linnapiiri punkte 452- 454, ületab Vana-Tartu maantee  ning kulgeb Vana-Tartu maantee lääneservas punktini 455. Piir kulgeb mööda  punkte 456-469 Ülemiste järve ääres. Punktis 469 keerab piir edela suunas kuni Kurna ojani, kulgedes mööda oja kirdeserva piiripunkti 470. Piir kulgeb lääne suunas läbi punktide 471- 473, lõuna suunas läbi punktide 474-477. Punktist 477 suundub piir kagusse, piki Halu tänavat ja Halu tänava pikendust, läbides punkte 478-482. Punktis 482 pöörab piir läände, läbides punktid 483-489 ja ületades punktide 484 ja 485 vahel Viljandi maantee, kulgedes lääne suunas üle Raku järve ja Männiku karjääri läbi punktide 140-143. Punktis 143 pöörab piir mööda Lelle raudtee idaserva põhja suunas punktini 145, kus suundub üle Lelle raudtee ja üle Männiku tee läände, läbides punkte 146-150. Punktis 150 pöörab piir edela suunas, läbides punktid 150-154 ja suundudes loodesse punktini 156, kus pöörab edelasse, läbi punktide 157 ja 158, ümber Pääsküla prügila, Pääsküla jõe teljeni. Piir kulgeb mööda Pääsküla jõe telge, läbides punkti162, ületades  Pärnu maantee, kuni punktini 600 Männimetsa põiktänava lõunaservas. Sealt suundub piir põhja suunas punkti 601 Männimetsa tee põhjaservas, pöörates seejärel itta; kulgeb mööda Männimetsa tee põhjaserva läbi punktide 602-603 Pajude puiestee lääneservani;  pöörab põhja suunas, kulgedes mööda  Pajude puiestee lääneserva kuni punktini 604, pöörates läände, kulgedes punktini 605 Möldre tee lääneservas ja kulgedes põhja suunas läbi punktide 605-609 Pilliroo tänava nurgani ning sirgjooneliselt põhja suunas läbi Harku raba, läbides punkte 610-622. Punktis 622 pöörab piir itta, kulgedes ca 200 m läbi metsa Tähetorni tänava lõunanurgani, kus keerab loodesse, kulgedes sirgjooneliselt mööda Tähetorni tänava edelaserva kuni Paldiski maantee idaservani. Piir suundub kirdesse üle Tähetorni tänava punkti 635; punktist 635 kulgeb risti üle Paldiski mnt punkti 636, kulgedes mööda Paldiski maantee teemaaserva kirde suunas ning mööda Paldiski maantee loodeserva läbi piiripunktide 637- 646. Punktis 646 suundub piir loodesse, mööda Järvekalda tee kirdeserva, läbi punktide 647- 656 piki Harku järve läänekallast. Punktis 656 keerab piir itta mööda Harku järve põhjakallast läbi punkti 657 kuni Tiskre oja teljeni, piki Tiskre oja telge loodesse punktini 658 Rannamõisa tee põhjapoolsel eraldusribal. Punktist 658 kulgeb piir piki Rannamõisa tee põhjaserva läbi punktide 659-675. Punktis 675 keerab piir loodesse mööda Apametsa peakraavi kirdeserva läbi punktide 676- 678 Kakumäe lahe rannajooneni.

Tallinna merepiir kulgeb mööda mere tavalist veepiiri ümber Kakumäe, Kopli ja Paljassaare poolsaare linnapiiri alguspunkti Tallinna lahe kaldal Meriväljal. (Veeseadus § 5 ja Asjaõigusseadus § 133).

Aegna saar kuulub Tallinna haldusala piiridesse.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees