Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 14 “Põhja-Tallinna linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Põhja-Tallinna linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab Kopli lahte suubunud vana kollektori edelaserva pikenduselt, kulgedes mööda merepiiri ümber Kopli ja Paljassaare poolsaare kuni Tallinna Linnahalli (Mere pst 20) kinnistu idapiiri pikenduseni, sealt pöördub piir lõunasse, kulgeb mööda Mere pst 20 ja 20d kinnistute idapiiri  ning Mere pst 20 kinnistu idapiiri pikendust üle Sadama tänava; edasi piki Sadama tänava ja Põhja puiestee lõunapoolset eralduspiiri üle Suure Rannavärava ning pöördub siis edelasse, kulgedes kuni staadioni piirdeaiani ja piki  staadioni piirdeaeda ning Rannamäe läänenõlva Suurtüki tänavani. Edasi kulgeb piir mööda Rannamäe tee põhjapoolset, Toompuiestee läänepoolset ja Paldiski mnt põhjapoolset eralduspiiri lääne suunas kuni Pelguranna tänavani, ületab selle ja kulgeb  mööda Pelguranna tänava lääneserva loode suunas kuni vana kollektorini ning piki kollektori edelaserva mereni.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees