Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996

määruse nr 27

“Tallinna põhimäärus”

LISA 12 “Nõmme linnaosa piiri kirjeldus ja skeem”

(Tlv m 23.03.2006 nr 14 jõust. 01.05.2006)

 

Nõmme linnaosa piiri kirjeldus

 

 

 

Piir algab Tähetorni tänava lõunaserva ja Ääre tänava elamukvartali loodeserva pikenduselt, kulgeb üle Tähetorni tänava kirdesse mööda Ääre tänava kvartali loode- ja kirdeserva, üle Hiiu-Harku raudtee ning mööda raudtee eraldusriba idaserva kuni Kadaka pst 165c edelaserva pikenduseni, kust pöörab kagu suunas mööda Kadaka pst 165c edelapiiri. Kadaka pst 165c lõunanurga   lähedal pöördub piir ida suunas üle Kadaka puiestee  Mäpealse tn 11 krundi edelanurka; mööda Mäepealse tn 9 lääne- ja lõunapiiri, Lossi tn 21/Mäepealse tn 5 lõunapiiri Lossi tänavani. Piir ületab Lossi tänava ja kulgeb mööda Lossi tänava idaserva, Soone tänava põhjaserva ja Raja tänava lääneserva Üliõpilaste teeni; ületab Raja tänava ja kulgeb Üliõpilaste tee lõunaservas Ehitajate teeni, ületab Ehitajate tee 4b juures Ehitajate tee ja kulgeb 600 meetrit ida suunas mööda nõlva alust teed läbi parkmetsa. Edasi kulgeb piir 145 meetrit kagu suunas mööda nõlva üles kuni treppideni ning mööda Mustamäe nõlva ülemist serva 235 meetrit ida suunas; piir pöörab lõuna suunas kuni Rahumäe kalmistu (Rahumäe tee 8) loodeservas asuva maakasutuse piiripunktini nr 1. Piir kulgeb mööda Rahumäe kalmistu põhjaserva ida suunas kuni Rahumäe teeni, ületab Rahumäe tee ja läheb mööda Rahumäe tee 5c kinnistu lääneserva kuni Tervise tänavani, ja mööda Tervise tänava lõunaserva ida suunas Rahumäe tee 5c kinnistu kirdenurka, ning edasi mööda Rahumäe tee 5c ja 5a kirdepiiri üle Keila raudtee Pärnu mnt 238 kinnistu piirini; mööda Pärnu mnt 238 loode- ja Pärnu mnt 234 loode- ja kirdepiiri Pärnu maantee ja Viljandi maantee ristini; ületab Pärnu maantee ning kulgeb mööda Viljandi maantee põhjaserva kagusse üle Lelle raudtee, ja mööda raudtee idaserva põhja suunas kuni Liivaluite elamukvartali põhjapoolse servani; kulgeb Liivaluite elamukvartali põhjapoolset serva mööda kagu suunas kuni kõrgepingeliini koridori lääneservani, ja mööda kõrgepingeliini koridori läänserva kagusse kuni Valdeku tänava pikenduseni, kus pöörab itta ja suundub linnapiiri punkti 473. Nõmme linnaosa piir kulgeb koos linna piiriga lõunasse läbi linnapiiri punktide 474-482. Punktis 482 pöörab piir läände, läbides linnpiiripunktid 483-489 ja ületades punktide 484 ja 485 vahel Viljandi maantee. Edasi kulgeb piir samas suunas üle Raku järve ja Männiku karjääri läbi punktide 140-143. Punktis 143 suundub piir mööda Lelle raudtee idaserva põhja suunas punktini 145, kus pöördub üle Lelle raudtee ja üle Männiku tee läände, läbides linnapiiri punkte 146-150. Punktis 150 pöörab piir edela suunas, läbides linnapiiri punktid 150-154 ja suundudes loodesse linnapiiri punktini 156, kus pöörab taas edelasse ümber Pääsküla prügila, läbi punktide 157 ja 158 Pääsküla jõe teljeni. Piir kulgeb mööda Pääsküla jõe telge, läbides punkti162 ja ületades  Pärnu maantee, punktini 600 Männimetsa põiktänava lõunaservas. Sealt suundub piir punkti 601 Männimetsa tee põhjaservas, pöörates seejärel itta; edasi kulgeb mööda Männimetsa tee põhjaserva läbi punktide 602-603 Pajude puiestee lääneservani;  pöörab põhja suunas mööda  Pajude puiestee lääneserva punkti 604; pöörab läände punkti 605 Möldre tee lääneservas ja kulgeb põhja suunas läbi punktide 605-609 Pilliroo tänava nurgani, ning sirgjooneliselt samas suunas läbi Harku raba,  läbides linnapiiri punkte 610-622. Punktis 622 pöörab piir itta, kulgedes ca 200 m läbi metsa Tähetorni tänava lõunanurgani, suundudes sealt loodesse piki Tähetorni tänava lõunaserva kuni Ääre tänava elamukvartali läänepoolse piiri pikenduseni.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees