Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

 

Üldist

 

 

Lehe vasakus osas on menüü

Linnavolikogu istungid avab akna AKTAL'isse

Linnavalitsuse istungid avab akna LIIS'i

Tallinna põhimäärus avab Tallinna põhimääruse tervikteksti

 

Tallinna õigusaktide registri avaleheks on lihtsa otsingu leht. Lisaks lihtsale otsingule on võimalik teostada laiendatud otsingut, sirvida teemade kaupa. Nende võimaluste kasutamiseks tuleb klõpsata sobival valikul lehe ülaservas.

 

Otsinguvõimalused

 

Otsinguvormi lahtrite täitmise üldised reeglid

Kõigi otsinguvormide puhul kehtivad otsingutingimuste sisestamisel ühesugused reeglid. Otsinguvormi lahtritesse kirjutatakse otsitavaid akte iseloomustavad parameetrid.

Otsinguvormi nupud

Nupp Otsi käivitab otsingu.

Nupp Puhasta kustutab kõigist lahtritest sinna sisestatud otsingutingimused.

 

Õigusaktis sisalduvate sõnade järgi otsimine

Kirjuta otsitavad sõnad kas pealkirja või teksti lahtrisse, sõltuvalt sellest, kust neid otsida on vaja. Sõna algused tuleb kirjutada täpselt, valikute „sisaldab kõiki" ja „sisaldab mõnda" korral lisatakse sõnadele vaikimisi lõppu tärn (*). Täpse fraasi otsimisel operaatoriga „sisaldab fraasi"ei lisata tärni (*). Otsingul ei eristata suur- ja väiketähti.

Otsinguoperaatorid

Otsinguoperaatorite abil on võimalik määrata, kuidas peavad otsitavad sõnad tekstis paiknema.

Sisaldab fraasi - leitakse dokumendid, kus esinevad kõik etteantud sõnad, täpses järjestuses.
Sisaldab kõiki - leitakse dokumendid, kus esinevad kõik etteantud sõnad, suvalises järjestuses.
Sisaldab mõnda - leitakse dokumendid, kus esineb vähemalt üks etteantud sõnadest, suvalises järjestuses.

Kuupäeva järgi otsimine

Kuupäeva järgi otsimiseks sisesta kuupäeva lahtrisse kuupäev formaadis pp.kk.aaaa

Kui soovid otsida kuupäevade vahemiku järgi, sisesta esimesse lahtrisse vahemiku alguskuupäev ja teise lahtrisse lõpukuupäev.

Kui soovid otsida akte, mille kuupäev on etteantud kuupäevast suurem või võrdne, sisesta esimesse lahtrisse kuupäev ja tee lahtrisse kuni linnuke. Viimane lahter jäta tühjaks.

Kui soovid otsida akte, mille kuupäev on etteantud kuupäevast väiksem või võrdne, sisesta viimasesse lahtrisse kuupäev ja tee lahtrisse kuni linnuke. Esimene lahter jäta tühjaks.

Kuupäevalahtri kõrval oleval kalendrikujulisel pildil klõpsates avatakse kalender kuupäeva valimiseks.

Akti vastuvõtja järgi otsimine

Klõpsa lahtri Vastuvõtja kõrval olevale noolekesele ja vali ripploendist sind huvitav asutus.

Akti liigi järgi otsimine
Klõpsa lahtri Akti liik kõrval olevale noolekesele ja vali ripploendist sind huvitav aktiliik.

Akti numbri järgi otsimine

Akti numbri järgi otsimiseks sisesta esimesse lahtrisse akti number.

Kui soovid otsida numbrite vahemiku järgi, sisesta esimesse lahtrisse vahemiku algus ja teise vahemiku lõpp.

Kui soovid otsida akte, mille number on etteantud numbrist suurem või võrdne, sisesta esimesse lahtrisse number ja tee lahtrisse kuni linnuke. Viimane lahter jäta tühjaks.

Kui soovid otsida akte, mille number on etteantud numbrist väiksem või võrdne, sisesta viimasesse lahtrisse number ja tee lahtrisse kuni linnuke. Esimene lahter jäta tühjaks.

Teemade järgi otsimine

Klõpsa lahtri Teema kõrval olevale noolekesele ja vali ripploendist sind huvitav õigusharu.

 

Teemad on hierarhilise struktuuriga. Kui valitud teemal on alamtasemeid, leitakse ka alamtasemetesse liigitatud õigusaktid.

Otsingu tulemuste sorteerimine

Otsingu tulemusena saadakse aktide loetelu, milles aktide järjestus sõltub otsinguaknas määratud sorteerimisvalikutest.

Vaikimisi sorteeritakse väljastatud aktide nimekiri akti vastuvõtmise kuupäeva järgi kahanevalt - uuemad aktid on kõige ees. Et sorteerida mingi teise välja järgi või muuta sorteerimise järjestust, tuleb otsinguaknas muuta ripploendite Sorteerimine ja Järjestus väärtuseid.

 

Aktide loetelu

Loetelu kuvamine

Aktide loetelus kuvatakse järgmised akti andmed:

 • järjekorranumber;

 • akti pealkiri. Akti pealkirjal klõpsamine avab akti teksti;

 • akti vastuvõtja lühendnimetus;

 • akti liigi tähis;

 • akti number;

 • akti lisanumber

 • akti vastuvõtmise kuupäev;

 • akti jõustumise kuupäev.

 

Vaikimisi on aktid järjestatud vastuvõtmise kuupäeva järgi kahanevasse järjekorda. Aktide teistsuguse vaikimisi järjestuse saab määrata otsinguaknas tehtud valikutega. Juba avatud nimekirja on võimalik ümber sorteerida nende veergude järgi, mille pealkirjad on alla joonitud (Pealkiri, nr, vastuvõtmine, jõustumine)

 

Iga lehekülje lõpus on toodud otsingutingimuste ja sorteerimisvalikute väärtused:

Otsingutingimused

 

Vastuvõtmine (pp.kk.aaaa)

17.5.06

Sorteerimine

Vastu võetud, kahenevalt

 

 

Kehtetud aktid kuvatakse loetelus hallil taustal.

 

Tagasi otsinguvormile saab klõpsates loetelu paremas ülanurgas oleval lingil Tagasi otsingusse.

 

Loetelus liikumine

Suure aktide arvu korral otsingu tulemuses jaotatakse loetelu lehekülgedeks. Vaikimisi kuvatakse 20 akti leheküljel.

 

Loetelus liikumiseks on loetelu kohal riba, millel hiirega sobival leheküljel klõpsates kuvatakse valitud lehekülg. Leheküljed on toodud loetelu järjekorranumbrite vahemikena.

Korraga kuvatakse valikus kuni 10 lehekülge ja tulemuseks saadud aktide kogu arvu.

 

Järgmise lehekülje kuvamiseks tuleb klõpsata järgmisel järjekorranumbrite vahemiku nupul või nupul Järgmine

Eelmise lehekülje kuvamiseks tuleb klõpsata eelmisel järjekorranumbrite vahemiku nupul või nupul Eelmine.

Järgmise lehekülgede grupi kuvamiseks tuleb klõpsata nupul >>.

Eelmise lehekülgede grupi kuvamiseks tuleb klõpsata nupul <<.

Loetelu printimine

Loetelu parasjagu kuvatava lehekülje printimiseks tuleb klõpsata loetelu paremas ülanurgas oleval lingil Prindi.

Avatakse uus aken aktide loeteluga ning printimisinfoga.

 

Akti teksti kuvamine

Õigusakti teksti kuvamiseks tuleb klõpsata loetelus akti pealkirjal. Avaneb aken, milles on ülal akti päis üldinfoga ning selle all akti HTML vormingus tekst.

 

HTML vormingus aktile lisatud manuste loetelu on linkide kujul akti teksti lõpus. Manuse vaatamiseks tuleb lingile klõpsata.

 

Kui õigusaktile on määratud juurdepääsupiirang, kuvatakse andmebaasi avaliku osa kasutajale ainult akti metaandmed ja teade, kus saab dokumendiga tutvuda.

 

Kuvatakse akti kehtiv terviktekst või kehtetuks tunnistatud akti korral terviktekst viimati kehtinud kujul. Kehtetu akti päis kuvatakse hallil taustal.

 

Akti päise kohal on lingid:

 • PDF võimaldab salvestada akti teksti oma kõvakettale pdf failina selle edasiseks kasutamiseks või avada akti teksti pdf-kujul ning siis seda trükkida (lugeda). Seda saab teha ainult selliste dokumentidega, millel on olemas tekst.

 • Prindi avab akti teksti eraldi aknas koos printimismääratlustega

 • Tagasi nimekirja viib tagasi aktide loetelusse.

 

Laiendatud otsing

Otsingut saab teostada järgmiste akti andmete põhjal:

 • Pealkirjas sisalduv(ad) sõna(d) või fraas

 • Tekstis sisalduv(ad) sõna(d) või fraas

 • Vastuvõtmise kuupäev või kuupäevavahemik

 • Jõustumise kuupäev või kuupäevavahemik

 • Akti vastuvõtja

 • Akti liik

 • Akti number või numbrivahemik

 • Akti lisanumbr

 • Akti kehtivuse tunnus

 • Aktiga seotud teema

 • Tunnuse alusel kas akt on ainult muutev või mitte.

 • Juurdepääsupiirangu tunnus

 • Juurdepääsupiirangu lõppemise kuupäev või kuupäevavahemik.

Otsingu käivitamiseks tuleb klõpsata nuppu Otsi. Kui kursor on väljaspool valikuloetelu lahtreid, siis käivitab otsingu ka sisestusklahvile (Enter) vajutamine.

Lahtrite täitmise kohta vaata täpsemini jaotisest Otsinguvormi lahtrite täitmise üldised reeglid.

Otsing kehtivuse alusel

Võimaldab otsida õigusakte kehtivuse järgi - kas ainult kehtivad või ainult kehtetud. Vaikimisi otsitakse mõlemaid. Klõpsa valikuloetelul ja vali sobiv väärtus.

Otsing juurdepääsupiirangu alusel

Võimaldab otsida õigusakte neile seatud piirangu järgi - kas ainult avalike või ainult juurdepääsupiiranguga. Vaikimisi otsitakse mõlemaid. Klõpsa valikuloetelul ja vali sobiv väärtus.

Asutusesiseseks kasutamiseks - aktid, mille tekste avalikkusele ei kuvata.

Piiramata - avalikud õigusaktid.

 

Otsingu tulemusena kuvatakse loetelu otsingutingimustele vastavatest aktidest

 

Lihtne otsing

Lihtne otsing on piiratud eelvalikutega. Vaikimisi otsitakse kehtivaid akte, mis ei ole ainult muutva iseloomuga ning pole istungi protokollid ( e päevakorrapunktid)

Otsingut saab teostada järgmiste akti andmete põhjal:

 • Pealkirjas sisalduv(ad) sõna(d) või fraas

 • Tekstis sisalduv(ad) sõna(d) või fraas

 • Vastuvõtmise kuupäev või kuupäevavahemik

 • Jõustumise kuupäev või kuupäevavahemik

 • Akti vastuvõtja

 • Akti liik

 • Akti number või numbrivahemik

 • Aktiga seotud teema

 • Akti kehtivuse tunnus

 • Ilma muutvate aktideta.

 

Sirvimine teemade kaupa

Võimaldab valida teemasid puust. Algselt on näha ainult teemade kõige ülemised tasemed. Alamtasemed avatakse, kui klõpsata teema nimetuse ees oleval plussmärgil.

Teema valimiseks tuleb teha hiireklõps teema nimetusel - avatakse loetelu valitud teemasse kuuluvate õigusaktidega. Kui valitud teemal on alamjaotisi, siis tulevad loetelusse kõigi alamjaotiste aktid.

 

Töö akti tekstiga

 

Akt tekst kuvatakse loetelus akti pealkirjale klõpsamise tulemusena.

 

Kindlasti kuvatakse igale aktile päis, mida on võimalik sulgeda.

Kui aktile on koostatud redaktsioone, siis kuvatakse teave redaktsioonide kohta päise järel. Ka redaktsioonide nimekirja on võimalik sulgeda. Järgneb juurdepääsupiirangu info, kui see on olemas.

Ja seejärel kuvatakse akti tekst HTML-formaadis.

Teksti lõpus on akti juurde kuuluvate lisafailide lingid (eelarve, skeemid jms)

 

Akti teksti vaatamisel on vasakäärisel menüü täiendava informatsiooniga akti kohta:

 • AKTAL

 • Seonduvad Riigikohtu lahendid

 • Muud muudatuste alused

 • Teemad

 • Seosed

 • Redaktsioonid

 

AKTAL'i, kohtulahendite ja muude viidete vaatamine

Aktile lisatakse 3 tüüpi viiteid väljapoole TÕR'i:

AKTAL - viide akti menetlusandmetele volikogu menetluse infosüsteemis

Seonduvad Riigikohtu lahendid - viited aktiga seonduvatele kohtuotsustele

Muud muudatuse alused - viited muudesse süsteemidesse, kus säilitakse akti muudatust põhjustanud dokumenti (nt isiku avaldust, mis oli komisjoni kooseisu muutmise aluseks)

Aktile lisatud konkreetset tüüpi viidete vaatamiseks tuleb klõpsata lehe vasakäärisel oleval lingil, millel on sama nimi kui viite tüübil (AKTAL, Seonduvad Riigikohtu lahendid, Muud muudatuse alused). Lingi alla avatakse loetelu vastavat tüüpi linkidest, mis on aktile lisatud.

 

Kui klõpsata viite nimetusel, siis avatakse uus aken, kuhu kuvatakse viites kirjeldatud URL sisu.

 

Akti teemade vaatamine

Aktiga seotud teemade (need teemad, millesse akt on süstematiseeritud) vaatamiseks tuleb klõpsata lehe vasakäärisel oleval lingil Teemad. Lingi alla avatakse loetelu teemadest, millesse akt on liigitatud.

 

Kui klõpsata teema nimetust, siis avatakse aken, milles on printimiseks sobival kujul kõik sellesse teemasse liigitatud aktid. See loetelu on informatiivne, aktipealkirjad ei toimi linkidena.

 

Akti seoste vaatamine

Akti teksti juures saab vaadata akti seoseid teiste aktidega. Selleks tuleb klõpsata lehe vasakäärisel oleval lingil Seosed. Lingi alla avatakse viidete loetelu nende õigusaktide andmetega, millega vaadatav akt on seotud. Seosed on grupeeritud seosetüübi alusel.

Aktide vahel võib esineda järgmist tüüpi seoseid

 • muudab
  Kui akt muudab teisi akte, kuvatakse teksti "Antud akt muudab" järel viited muudetavatele aktidele.
  Kui akti muudetakse teiste aktide poolt, kuvatakse teksti "Antud akti muudavad" järel viited aktidele, mis seda akti muudavad.

 • tunnistab kehtetuks
  Kui akt tunnistab mõne teise akti kehtetuks, siis kuvatakse teksti "Antud akt tunnistab kehtetuks" järel viited kehtetuks tunnistatavatele aktidele.
  Kui antud akt tunnistatakse kehtetuks teise akti poolt, siis kuvatakse teksti "Antud akti tunnistab kehtetuks" järel viide kehtetuks tunnistavale aktile.

 • on aluseks
  Kui akt on aluseks teistele aktidele, kuvatakse teksti "Antud akt on aluseks" järel viited aktidele, mille aluseks see akt on.
  Kui akti aluseks on teine akt, kuvatakse teksti "Antud akti aluseks on" järel viited aluseks olevatele aktidele.

 • viitab
  Kui akt viitab teistele aktidele, kuvatakse teksti "Antud akt viitab" järel viited aktidele, millele see akt viitab.
  Kui aktile viidatakse teistest aktidest, kuvatakse teksti "Antud aktile viitavad" järel viited aktidele, mis viitavad sellele aktile.

Kui hiirega liikuda seotud akti andmetele, siis kuvatakse lipikuna selle akti pealkiri (väga pikkade pealkirjade korral pealkirja algusosa).

 

Seotud akti andmed toimivad lingina ja viivad seotud akti tekstile.

 

Kaldkirjas vahepealkirjad seoste vahel toimivad samuti lingina - neile klõpsamine avab informatiivse loetelu seotud aktide andmetega.

 

Akti redaktsioonide vaatamine

Akti redaktsioonide loetelu on kuvatud akti ees, kuid seda saab vaadata ka vasakul olevast menüüst. Selleks tuleb klõpsata vasakäärisel lingile Redaktsioonid.

 

Avatakse loetelu akti redaktsioonidest kuupäevavahemikena, millest esimene näitab jõustumise kuupäeva (muudatuse vastuvõtmise) ja teine uue muudatuse jõustumise (vastuvõtmise) kuupäeva. Parasjagu kuvatav redaktsioon on loetelus alla joonitud. Redaktsioonil klõpsamine avab klõpsatud kuupäevavahemikule vastava redaktsiooni samasse aknasse.

 

Kehtetu redaktsiooni päis kuvatakse hallil taustal.