Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
17.06.1993- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 17.06.1993 otsus
Jõustumine:17.06.1993
Kehtetuks tunnistamine:10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus:17.06.1993 - ...        TALLINNA LINNAVOLIKOGU

          O T S U STallinn                  17.juuni 1993.


Tallinna põhimääruse kinnitamine


Tallinna Linnavolikogu o t s u s t a b:


1. Kinnitada lisatud Tallinna põhimäärus.

2. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.

3. Linnavalitsusel teha ettepanekud muudatuste
sisseviimiseks linna õigusaktidesse tulenevalt Tallinna
põhimäärusest.


B.Julegin
Tallinna Linnavolikogu aseesimees