Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.12.2002 määrus number 67
Jõustumine:19.12.2002
Redaktsiooni kehtivus:19.12.2002 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

Tallinn

12. detsember 2002 nr 67

Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine

 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9 ja § 45 lg 5 ning Tallinna põhimääruse § 22 lg 4 p 1 ja § 98,

Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruse § 35 lg 1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Fraktsiooni võivad moodustada kolm või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.".

 

2. Muuta linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 33 kinnitatud Tallinna Linnavolikogu töökorra punkti 5.1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Fraktsiooni võivad moodustada kolm või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.".

 

3. Täiendada linnavolikogu töökorra punkti 14.2 kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

"Juhul, kui korra punktis 14.3 nimetatud eelnõu esimesel lugemisel ei otsusta linnavolikogu poolthäälte enamusega eelnõu saata teisele lugemisele ja ei katkesta eelnõu lugemist, langeb eelnõu menetlusest välja. Eelnõu menetlusest väljalangemine protokollitakse.".

 

4. Määrus jõustub 19. detsembril 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees