Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 30.05.2002 määrus number 33
Jõustumine:01.07.2002
Kehtetuks tunnistamine:03.03.2013
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2012 - 03.03.2013

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 21.02.2013 nr 13, jõustumine 03.03.2013

REDAKTSIOON:

Tvk m 13.12.2012 nr 28, jõustumine 20.12.2012
Tvk m 01.10.2009 nr 33 jõust. 29.10.2009

Tvk m 18.12.2008 nr 52 jõust. 28.10.2009

Tvk m 18.12.2008 nr 52 jõust.01.01.2009; p 14.1 ja 141.7 tehtud muudatused kehtivad kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani.

Tvk m 20.04.2006 nr 24 jõust. 01.05.2006
Tvk m 27.11.2003 nr 59 jõust. 04.12.2003
Tvk m 12.12.2002 nr 67 jõust. 19.12.2002
Tvk m 19.09.2002 nr 53 jõust. 21.10.2002

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

Tallinn

 

30. mai 2002 nr 33

 

Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine

 

 

Juhindudes Tallinna põhimääruse § 37 lg 13 ning linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 10 p 3,

 

Tallinna Linnavolikogu

 

m ä ä r a b:

 

  1. (Kehtetu - Tvk m 13.12.2012 nr 28, jõustumine 20.12.2012)

2. Tunnistada kehtetuks:

2.1 linnavolikogu 20. märtsi 1997 määruse nr 7 punkt 1;

2.2 linnavolikogu 5. veebruari 1998 määrus nr 6;

2.3 linnavolikogu 27. augusti 1998 määrus nr 26;

2.4 linnavolikogu 22. aprilli 1999 määrus nr 11;

2.5 linnavolikogu 16.detsembri 1999 määrus nr 41.

3. Määrus jõustub 1. juulil 2002.

 

Maret Maripuu

Tallinna Linnavolikogu esimees