Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.1999 määrus number 42
Jõustumine:21.12.1999
Redaktsiooni kehtivus:21.12.1999 - ...
          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUSTallinn,                16. detsember 1999 nr 42


Tallinna põhimääruse muutmine 


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lg 1 p 9
ja paragrahv 48 ning Tallinna põhimääruse paragrahv 98,


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta Tallinna põhimääruse paragrahv 32 lg 2 ja sõnastada see
järgmiselt: 
"(2) Revisjonikomisjoni esimees, aseesimees ja liikmed valitakse
linnavolikogu liikmete hulgast linnavolikogu poolt kinnitatud korras.
Revisjonikomisjoni teenindab linnavolikogu kantselei kontrolliosakond." 

2. Määrus jõustub 21. detsembril 1999.

Rein Voog
Tallinna Linnavolikogu esimees