Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse paragrahv 24 p 1 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.02.1998 määrus number 8
Jõustumine:05.02.1998
Redaktsiooni kehtivus:05.02.1998 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,                   5. veebruar 1998 nr 8
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadusest (RT
I 1997, 69, 1113),


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 jättes välja sõnad "või nimetamisega linnaosa
vanemaks".

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnvolikogu esimees