Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse paragrahv 24 p 1 muutmine
Tallinna Linnavolikogu 05.02.1998 määrus number 8
Jõustumine:05.02.1998
Redaktsiooni kehtivus:05.02.1998 - ...          TALLINNA LINNAVOLIKOGU
              MÄÄRUS
Tallinn,                   5. veebruar 1998 nr 8
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 muutmine


Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadusest (RT
I 1997, 69, 1113),


Tallinna Linnavolikogu

m ä ä r a b:

1. Muuta linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud
Tallinna põhimääruse § 24 p 1 jättes välja sõnad "või nimetamisega linnaosa
vanemaks".

2. Määrus jõustub vastuvõtmisest.
Edgar Savisaar
Tallinna Linnvolikogu esimees