Tallinna Linnavolikogu 10.10.1996 määrus number 27.
Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus)

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine