Tallinna Linnavolikogu 10.10.1996 määrus number 27.
Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus)

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Linnaametnike sotsiaalsed garantiid Tvk m 20 15.08.1996 15.08.1996