Tallinna Linnavolikogu 10.10.1996 määrus number 27.
Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus)

Akt tunnistab kehtetuks

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna vappide ja lipu standardid ning kasutamise kord Tvk m 9 19.05.1994 19.05.1994
2 Tallinna Linnavolikogu komisjonide töö korraldamise põhimõtted Tvk m 02.12.1993 02.12.1993
3 Tallinna linna teenetemärgi statuudi kinnitamine Tvk m 26.08.1993 26.08.1993
4 Tallinna linna vapimärgi statuudi kinnitamine Tvk m 26.08.1993 26.08.1993
5 Tallinna põhimääruse muutmine Tvk o 19.08.1993 19.08.1993
6 Tallinna põhimääruse kinnitamine Tvk o 17.06.1993 17.06.1993