Tallinna linna teenetemärgi statuudi kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 26.08.1993 määrus
jõustumine 26.08.1993
Kehtetuks tunnistamine 10.10.1996
Redaktsiooni kehtivus 26.08.1993 - ...

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnavolikogu Kantseleis (Vana-Viru 12, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.