Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused
Tallinna Linnavolikogu 20.04.2017 määrus number 8 [RT IV, 28.04.2017, 8]
Jõustumine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:03.07.2020 - ... [RT IV, 30.06.2020, 41]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 11.06.2020 nr 7 [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  20. aprill 2017 nr 8

Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 11 ja 34 ning § 57 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

Määrusega kinnitatakse järgmised põhimäärused:

1) Haabersti linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 1);

2) Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus (lisa 2);

3) Kristiine linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 3);

4) Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 4);

5) Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 5);

6) Nõmme linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 6);

7) Pirita linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus (lisa 7);

8) Põhja-Tallinna ja Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus (lisa 8).

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstis välja jäetud]

§ 3.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 16. oktoobril 2017.

(2) Määruse § 4 jõustub üldises korras.

§ 4.  Linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimääruste 3. peatüki kohaldamise erisus

Kohaliku omavalitsuse volikogu 2017. aasta valimistel kohaldatakse linnaosakogusse kandideerimisel käesoleva määrusega kinnitatud linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärustes sätestatud linnaosakogude moodustamise regulatsiooni.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1. Haabersti linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 2. Tallinna Kesklinna ja Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 3. Kristiine linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 4. Lasnamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 5. Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 6. Nõmme linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 7. Pirita linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]
Lisa 8. Põhja-Tallinna ja Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus [RT IV, 30.06.2020, 1 - jõust. 03.07.2020]