Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
21.04.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine
Tallinna Linnavolikogu 21.04.2016 otsus number 59
Redaktsiooni kehtivus:21.04.2016 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

21. aprill 2016 nr 59

Linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 20 ja § 47 lg 1, Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p 20 ja § 31 lg 9 ning tulenevalt linnamajanduskomisjoni esimehe esildisest

1. Muuta linnavolikogu 28. novembri 2013 otsusega nr 180 kinnitatud linnamajanduskomisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 arvata komisjoni koosseisust välja Arvo Uukkivi;

1.2 kinnitada komisjoni liikmeks Ly Kovanen.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees