Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid
 
21.11.2015- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 määrus number 22 [RT IV, 18.11.2015, 16]
Jõustumine:21.11.2015
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2015 - ... [RT IV, 18.11.2015, 16]

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  12. november 2015 nr 22

Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 6 ja 7 ning § 104 lõikega 1.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine lisaga 7 kinnitatud „Pirita Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Asukoht

Valitsus asub aadressil Kloostri tee 6, 11911 Tallinn.“.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees