Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametist vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 05.08.2015 korraldus number 1130
Redaktsiooni kehtivus:05.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. august

2015 nr

1130-k

Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametist vabastamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7 ja Tallinna põhimääruse § 52 lg 9 alusel ning tulenevalt linnapea ülesannetes abilinnapea Kalle Klandorfi ettepanekust

1. Vabastada Marko Lõhmus Kultuurikeskuse Lindakivi direktori ametikohalt.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel teha korraldus teatavaks Marko Lõhmusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär