Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 26.01.2012 määrus number 4
Jõustumine:03.02.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.02.2012 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

26. jaanuar 2012 nr 4

 

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 6 ja 7 ning § 104 lõikega 1.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine lisaga 4 kinnitatud “Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse“ paragrahv 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Valitsus asub aadressil Pallasti tn 54, 11413 Tallinn.“.

§ 2.  Määrus jõustub 3. veebruaril 2012.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees