Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Kesklinna vanema kohustuste täitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 14.09.2011 korraldus number 1442
Redaktsiooni kehtivus:14.09.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

14. september

2011 nr

1442-k

 

 

Tallinna Kesklinna vanema kohustuste täitmise lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määruse nr 35 lisa 2 „Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus“ § 7 lg-ga 1, Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määruse nr 51Kesklinna põhimäärus“ § 16 
lg-ga 1, Tallinna
Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määrusega nr 31 kinnitatud „Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Kesklinna vanema asetäitja Jüri Lump Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja ülesannetest alates 14. septembrist 2011.

2. Jüri Lumpil anda Tallinna Kesklinna Valitsuse asjaajamine üle Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja Raivo Raavele ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Jüri Lumpile, Raivo Raavele ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes