Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Akt muudab
 
Tvk o 10.12.2009 nr 245
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tallinna Linnavolikogu 05.05.2011 otsus number 71
Redaktsiooni kehtivus:05.05.2011 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

5. mai 2011 nr 71

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 461, § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 ja § 32 lg 12 p 2 ja p 4, Tallinna linna valimiskomisjoni 30. märtsi 2011 otsusest nr 5 ja 4. aprilli 2011 otsusest nr 7, Martin Kuke 25. aprilli 2011 avaldusest ning salajase hääletamise tulemustest

 

 

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks Mart Nutt, Kaupo Nõlvak, Helge Hallika, Ain Seppik ja Lauri Laats.

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees