Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 määrus number 18
Jõustumine:15.04.2010
Redaktsiooni kehtivus:08.04.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

8. aprill 2010 nr 18

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruste ja Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lg 2 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 punktide 1, 4-7, 10, 13-15, 19-25, 27-42 ja punkti 26 osas, millega tunnistatakse kehtetuks põhimääruse § 54 lõiked 3, 4 ja 41, ning § 2, § 3 lõiked 1 ja 2 ning § 4 lõige 3, tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Tallinna Linnavolikogu 25. juuni 2009 määruse nr 24 “Tallinna põhimääruse ja Tallinna Linnavolikogu 19. veebruari 2009 määruse nr 3 “Tallinna põhimääruse muutmine“ muutmine“ § 2 punktid 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 99 lõike 5 punkti 6 täiendatakse pärast sõna “järgneva“ sõnaga “kolme“ ning lõiked 7 ja 8 loetakse lõigeteks 6 ja 7;

2) paragrahvi 104 lõike 10 punktist 2 jäetakse välja sõna “kõrgem“.

§ 4.  Määrus jõustub 15. aprillil 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees