Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 11.02.2010 määrus number 11
Jõustumine:15.02.2010
Rakendamise kuupäev:29.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2010 - ...
Märkus: Määrus jõustub 15. veebruaril 2010. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 29. oktoobrist 2009.

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

11. veebruar 2010 nr 11

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse  § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 54 täiendatakse uue lõikega 14 järgmises sõnastuses:

“(14) Linnaosa vanemal, kelle teenistussuhe lõppes teenistustähtaja möödumise tõttu, jätkatakse antud ametikohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 3 mõttes juhul, kui linnaosa vanem nimetatakse uuesti ametisse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ametikohale kahe kuu jooksul tema ametist vabastamisest arvates.“;

2) paragrahvi 54 täiendatakse uue lõikega 15 järgmises sõnastuses:

“(15) Tähtajaliselt ametisse nimetatud ametnikel, kelle teenistussuhe lõppes kas linnavolikogu fraktsiooni või linnavolikogu esimehe või aseesimehe volituste lõppemisel, jätkatakse antud ametiasutuses ja antud ametikohal pideva töötamise aja arvestamist käesoleva paragrahvi lõike 5 mõttes juhul, kui ametnik nimetatakse ametisse käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ametikohale samas ametiasutuses kahe kuu jooksul tema ametist vabastamisest arvates.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. veebruaril 2010. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 29. oktoobrist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees