Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 245.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine