Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akti muudavad
 
Tvk o 20.09.2012 nr 134
 
Tvk o 14.06.2012 nr 88
 
Tvk o 03.05.2012 nr 60
 
Tvk o 20.10.2011 nr 169
 
Tvk o 05.05.2011 nr 70
 
Tvk o 05.05.2011 nr 71
 
Tvk o 28.01.2010 nr 10
 
Tvk o 10.12.2009 nr 244
 
Tvk o 26.11.2009 nr 234
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2009 otsus number 245
Redaktsiooni kehtivus:20.09.2012 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013

Tvk o 20.09.2012 nr 134, vastuvõetud 20.09.2012
Tvk o 14.06.2012 nr 88, vastuvõetud 14.06.2012
Tallinna linna valimiskomisjoni 13.06.2012 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 13.06.2012
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.05.2012 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.05.2012
Tvk o 03.05.2012 nr 60, vastuvõetud 03.05.2012
H. Hallika 27.04.2012 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 27.04.2012
Tvk o 20.10.2011 nr 169, vastuvõetud 20.10.2011
K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011
M. Kukk 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011
Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011 
Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011 
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010
Tvk o 10.12.2009 nr 244
Tvk o 26.11.2009 nr 234
Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

10. detsember 2009 nr 245

 

 

 

 

Linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

 

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lg 1 ja lg 2, Tallinna põhimääruse § 281 ja 32 ning tulenevalt salajase hääletamise tulemustest

 

 

     

1. Valida revisjonikomisjoni liikmeteks:

1.1 (Kehtetu - Mart Aare - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.2 (Kehtetu - Andres Anvelt - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.3 (Kehtetu - Martin Kukk - 25.04.2011 avaldus, jõustunud 30.04.2011);

1.4 (Kehtetu - Kalle Mihkels - Tallinna linna valimiskomisjoni 13.06.2012 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 13.06.2012);

1.5 (Kehtetu - Jaanus Mutli - Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011)

1.6 (Kehtetu - Ants Pilving - Tallinna linna valimiskomisjoni 05.06.2013 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.06.2013)

1.7 (Kehtetu - Kadi Pärnits - K.Pärnits 03.10.2011 avaldus, jõustunud 03.10.2011);

1.8 (Kehtetu - Indrek Raudne - Tallinna linna valimiskomisjoni 04.04.2011 otsus nr 7 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 05.04.2011)

1.9 Toomas Sepp;

1.10 (Viktor Vassiljev -Kehtetu - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009)

1.11 Enn-Toivo Annuk

(Tallinna linna valimiskomisjoni 16.12.2009 otsus nr 46 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.12.2009;
Tvk o 28.01.2010 nr 10, vastuvõetud 28.01.2010)

1.12 Madis Kübar - esimees

(Tallinna linna valimiskomisjoni 30.03.2011 otsus nr 5 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 01.04.2011;
Tvk o 05.05.2011 nr 70, vastuvõetud 05.05.2011)

1.13 Leonid Mihhailov - aseesimees

(Tvk o 10.12.2009 nr 244)

1.14 (Kehtetu - Mart Nutt - Tallinna linna valimiskomisjoni 16.05.2012 otsus nr 4 ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 16.05.2012)

1.15 Kaupo Nõlvak

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.16 (Kehtetu - Helge Hallika - H. Hallika 27.04.2012 avaldus ja Tallinna põhimääruse § 31 lg 9 alusel, jõustumine 27.04.2012)

1.17 Ain Seppik

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.18 Lauri Laats

(Tvk o 05.05.2011 nr 71, vastuvõetud 05.05.2011)

1.19 Jüri Pihl

(Tvk o 20.10.2011 nr 169, vastuvõetud 20.10.2011)

1.19 Kalev Kallemets

(Tvk o 03.05.2012 nr 60, vastuvõetud 03.05.2012)

1.20 Reet Trei

(Tvk o 14.06.2012 nr 88, vastuvõetud 14.06.2012)

1.21 Kalle Mihkels

(Tvk o 20.09.2012 nr 134, vastuvõetud 20.09.2012)

2. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus punktis 1 nimetatud isikutele teatavaks.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 


 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjon
Lisa - K. Pärnits avaldus
Lisa - H. Hallika avaldus
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjon 16.5.2012 nr 4
Lisa - K.Mihkels 13.06.2012 otsus
Lisa - Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsus 05.06.2013 nr 4