Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2009 määrus number 94
Jõustumine:14.12.2009
Kehtetuks tunnistamine:24.09.2012
Redaktsiooni kehtivus: - 24.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 19.09.2012 nr 45, jõustumine 24.09.2012

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

  9. detsember 2009 nr 94

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lõike 2 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 "Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" § 5 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:

 "(1) Komisjoni koosseis on 7-liikmeline.".

§ 2.  Määrus jõustub 14. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

K: Transpordiamet