Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k "Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine"

Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1981

Redaktsiooni kehtivus 02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1981-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50ˡ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 218 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ punkti 4 ning sõnastada järgmiselt:

„4. Kinnitada punktis 3 nimetatud ühiskomisjoni liikmed Tallinna poolt järgmiselt:

kaasesimees:                 Kaia Jäppinen   Tallinna abilinnapea;

liikmed:             Allan Alaküla    Tallinna esindaja Euroopa Liidus – esinduse juht;

Maria Lille        Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakonna peaspetsialist.“

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär