Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
02.12.2009- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k "Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine"
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 korraldus number 1981
Redaktsiooni kehtivus:02.12.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 1981-k

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ muutmine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 50ˡ lg 6 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 12. novembri 2009 otsusega nr 218 „Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ning linnavalitsuse liikme teenistusest vabastamine“

 

 

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 25. märtsi 2009 korralduse nr 484-k „Tallinna linna ja Turu linna vahel sõlmitud koostöömemorandumi lisa projekti heakskiitmine, volituste andmine Edgar Savisaarele ning ajutise komisjoni moodustamine“ punkti 4 ning sõnastada järgmiselt:

„4. Kinnitada punktis 3 nimetatud ühiskomisjoni liikmed Tallinna poolt järgmiselt:

kaasesimees:                 Kaia Jäppinen   Tallinna abilinnapea;

liikmed:             Allan Alaküla    Tallinna esindaja Euroopa Liidus – esinduse juht;

Maria Lille        Tallinna Linnakantselei arenguteenistuse linnauuringute osakonna peaspetsialist.“

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär