Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 "Tallinna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 02.12.2009 määrus number 87
Jõustumine:07.12.2009
Kehtetuks tunnistamine:06.06.2011
Redaktsiooni kehtivus:07.12.2009 - 06.06.2011

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 01.06.2011 nr 86, jõustumine 06.06.2011

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

2. detsember 2009 nr 87

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg 2 alusel.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Muuta Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ pealkirja ja sõnastada järgmiselt:

„Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 14. mai 2003 määruse nr 43 „Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni võrkude laiendamise kulude läbivaatamise komisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine“ punkt 2.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 7. detsembril 2009.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär