Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga ning volituse andmine Taavi Aasale
Tallinna Linnavalitsus 25.11.2009 korraldus number 1939
Redaktsiooni kehtivus:25.11.2009 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

25. november  2009 nr 1939-k

 

 

Liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga ning volituste andmine Taavi Aasale

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 13 lg 1 ning Tallinna põhimääruse § 78 lg 3 ja § 79 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 5. veebruari 2009 otsusega nr 16 „Tallinna liitumine Euroopa Komisjoni algatusega „Linnapeade pakt““

 

 

1. Kiita heaks Tallinna linna liitumine EUROCITIES Rohelise Digitaalse hartaga (edaspidi harta) ning harta projekt, millele kirjutatakse alla EUROCITIESE aastakonverentsil Stockholmis 27. novembril 2009.

2. Volitada Tallinna abilinnapead Taavi Aas'a Tallinna linna nimel alla kirjutama korralduse punktis 1 nimetatud hartale (lisatud).

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele ja Eesti Linnade Liidule.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA - EUROCITIES Roheline Digitaalne harta