Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35
jõustumine 29.10.2009
Kehtetuks tunnistamine 16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus 21.11.2015 - 16.10.2017

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017]

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.11.2015 nr 22 [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012
Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

        1.oktoober 2009    nr 35

 

 

Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 2, 6 ja 7 ning § 104 lõigetega 1 ja 2.

 

 

     

§ 1. Kinnitada Tallinna linnaosade valitsuste põhimäärused alljärgnevalt:

1) Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

2) Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 2;

3) Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 3;

4) Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 4;

5) Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 5;

6) Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 6;

7) Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 7;

8) Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 8.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1 - Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 2 - Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus
Lisa 3 - Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 4 - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012)
Lisa 5 - Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 6 - Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012)
Lisa 7 Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Lisa 8 - Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus