Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 28.05.1998 nr 20
Akt viitab
 
Tvk m 10.10.1996 nr 27
Akt muudab
 
Tvk m 20.06.2005 nr 37
Akt on aluseks
 
Tlv k 25.01.2017 nr 112
 
Tlv k 23.11.2016 nr 1769
 
Tlv k 17.02.2016 nr 215
 
Tlv k 30.06.2014 nr 1111
 
Tlv k 27.11.2013 nr 1652
 
Tlv k 10.08.2011 nr 1236
Akti tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 20.04.2017 nr 8
Aktile viitab
 
Tlv k 12.01.2017 nr 69
 
Tlv k 21.12.2016 nr 1886
 
Tlv k 09.03.2016 nr 360
 
Tlv k 16.09.2015 nr 1373
 
Tlv k 27.05.2015 nr 805
 
Tlv k 01.04.2015 nr 475
 
Tlv k 01.04.2015 nr 476
 
Tlv k 13.08.2014 nr 1202
 
Tlv k 30.06.2014 nr 1112
 
Tlv k 15.01.2014 nr 42
 
Tlv k 18.12.2013 nr 1727
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1689
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1725
 
Tlv k 11.12.2013 nr 1726
 
Tlv k 29.11.2013 nr 1654
 
Tlv k 29.11.2013 nr 1655
 
Tlv k 27.11.2013 nr 1628
 
Tlv k 30.10.2013 nr 1518
 
Tlv k 07.12.2011 nr 1931
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1504
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1505
 
Tlv k 05.10.2011 nr 1506
 
Tlv k 14.09.2011 nr 1442
 
Tlv k 14.09.2011 nr 1443
 
Tlv k 15.06.2011 nr 1083
 
Tvk m 19.05.2011 nr 18
 
Tlv k 04.05.2011 nr 712
 
Tlv k 13.04.2011 nr 548
 
Tlv k 05.01.2011 nr 1
 
Tlv k 05.01.2011 nr 2
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2104
 
Tlv k 23.12.2009 nr 2105
 
Tlv k 16.12.2009 nr 2047
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1959
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1960
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1961
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1962
 
Tlv k 02.12.2009 nr 1963
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1752
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1753
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1754
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1756
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1757
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1758
 
Tlv k 28.10.2009 nr 1759
Akti muudavad
 
Tvk m 12.11.2015 nr 22
 
Tvk m 13.12.2012 nr 29
 
Tvk m 26.01.2012 nr 4
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 35
Jõustumine:29.10.2009
Kehtetuks tunnistamine:16.10.2017
Redaktsiooni kehtivus:21.11.2015 - 16.10.2017 [RT IV, 07.06.2013, 5]

 Redaktsioonid

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tvk m 20.04.2017 nr 8 [RT IV, 28.04.2017, 8 - jõust. 16.10.2017]

REDAKTSIOON:
Tvk m 12.11.2015 nr 22 [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012
Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

        1.oktoober 2009    nr 35

 

 

Tallinna linnaosade valitsuste põhimääruste kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 52 lõigetega 2, 6 ja 7 ning § 104 lõigetega 1 ja 2.

 

 

     

§ 1. Kinnitada Tallinna linnaosade valitsuste põhimäärused alljärgnevalt:

1) Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 1;

2) Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 2;

3) Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 3;

4) Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 4;

5) Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 5;

6) Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 6;

7) Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 7;

8) Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus vastavalt lisale 8.

§ 2. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 3. Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

Lisa 1 - Haabersti Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 2 - Tallinna Kesklinna Valitsuse põhimäärus
Lisa 3 - Kristiine Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 4 - Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 26.01.2012 nr 4, jõustumine 03.02.2012)
Lisa 5 - Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lisa 6 - Nõmme Linnaosa Valitsuse põhimäärus (Tvk m 13.12.2012 nr 29, jõustumine 21.12.2012)
Lisa 7 Pirita Linnaosa Valitsuse põhimäärus [RT IV, 18.11.2015, 16 - jõust. 21.11.2015]
Lisa 8 - Põhja-Tallinna Valitsuse põhimäärus