Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustega nr 50–57 kehtestatud linnaosade põhimääruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2009 määrus number 34
Jõustumine:29.10.2009
Redaktsiooni kehtivus:29.10.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2009 nr 34

 

 

Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustega nr 50–57 kehtestatud linnaosade põhimääruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja § 57 lõike 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 86 lõigetega 3 ja 4.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustes nr 50 “Haabersti linnaosa põhimäärus“, nr 51 “Kesklinna põhimäärus“, nr 52 “Kristiine linnaosa põhimäärus“, nr 53 “Lasnamäe linnaosa põhimäärus“, nr 54 “Mustamäe linnaosa põhimäärus“, nr 55 “Nõmme linnaosa põhimäärus“, nr 56 “Pirita linnaosa põhimäärus“ ja nr 57 “Põhja-Tallinna põhimäärus“ (edaspidi põhimäärused) tehakse järgmised muudatused:

1) põhimääruste § 2 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(3) Valitsus moodustatakse Tallinna põhimääruses, käesolevas põhimääruses ning teistes Tallinna õigusaktides sätestatud korras. Halduskogu moodustamise põhimõtted ja kord, halduskogu pädevus ning töökorraldus sätestatakse Tallinna põhimääruses.“;

2) põhimääruste § 3 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“8) ruumiline planeerimine“;

3) põhimääruste 2. peatükk “HALDUSKOGU“ tunnistatakse kehtetuks;

4) põhimääruste § 15 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja sõnad “mis on eelnevalt kooskõlastatud halduskoguga,“;

5) põhimääruste § 16 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(4) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.“;

6) põhimääruste § 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub Tallinna Linnavolikogu 2009. aasta valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevast päevast.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees