Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu "Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustega nr 50–57 kehtestatud linnaosade põhimääruste muutmine"
Tallinna Linnavalitsus 16.09.2009 istungi protokoll number 39/15
Jõustumine:16.09.2009
Redaktsiooni kehtivus:16.09.2009 - ...

VÄLJAVÕTE

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

 

Tallinn

16. september 2009 nr 39

 

 

Päevakorrapunkt 15

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustega nr 50–57 kehtestatud linnaosade põhimääruste muutmine“

 

 

 

 

O t s u s t a t i:

 

1. esitada Tallinna Linnavolikogule määruse eelnõu „Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2006 määrustega nr 50–57 kehtestatud linnaosade põhimääruste muutmine“;

2. esitada Tallinna Linnavolikogule ettepanek muuta linnavalitsuse 2. septembril 2009 istungi protokolli nr 37 päevakorrapunktiga nr 13 linnavolikogule esitatud määruse eelnõu nr 219 „Tallinna põhimääruse muutmine“ § 1 punktis 14 põhimääruse § 104 lõiget 7 ja sõnastada see järgmiselt:

„(7) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.“.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

VÄLJAVÕTE ÕIGE