Tallinna linna 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Tallinna Linnavolikogu 18.06.2009 määrus number 21
jõustumine 29.06.2009

Redaktsiooni kehtivus 29.06.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. juuni 2009 nr 21

 

 

Tallinna linna 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1 ja § 391 lg 2 alusel kooskõlas valla- ja linnaeelarve seaduse §-ga 26 ja Tallinna põhimääruse §-ga 591 ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

 

 

§ 1.  Kinnitada Tallinna linna 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus jõustub 29. juunil 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees


 

 

LISA Tallinna linna 2008. a konsolideeritud majandusaasta aruanne

LISA LISA Revisjonikomisjoni arvamus Tallinna linna 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta