Tallinna Linnavolikogu 05.03.2009 määrus number 7.
Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine seoses Tallinna Linnavaraameti moodustamisega

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine