Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 määrus number 52.
Tallinna põhimääruse muutmine

Akt muudab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavolikogu töökorra uue redaktsiooni kinnitamine Tvk m 33 30.05.2002 01.07.2002
2 Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) Tvk m 27 10.10.1996 07.11.1996