Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 määrus number 52
Jõustumine:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 52

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 35 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“.

§ 2.  Määruse rakendamine

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 33 kinnitatud “Tallinna Linnavolikogu töökorras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5.1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.1 Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“;

2) punkti 14.1 teist lauset muudetakse ja lisatakse peale sõnu “tema asendaja“ sõnad “ja fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige“;

3) punkti 141.7 esimest lauset muudetakse ja lisatakse peale sõna “fraktsioonid“ sõnad “või fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. Määruse § 2 punktid 2 ja 3 kehtivad kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees