Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 18.12.2008 määrus number 52
Jõustumine:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2009 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

18. detsember 2008 nr 52

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmine muudatus:

1) paragrahvi 35 lõike 1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“.

§ 2.  Määruse rakendamine

Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 33 kinnitatud “Tallinna Linnavolikogu töökorras“ tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 5.1 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“5.1 Fraktsiooni võivad moodustada viis või enam linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.“;

2) punkti 14.1 teist lauset muudetakse ja lisatakse peale sõnu “tema asendaja“ sõnad “ja fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige“;

3) punkti 141.7 esimest lauset muudetakse ja lisatakse peale sõna “fraktsioonid“ sõnad “või fraktsiooni mittekuuluv linnavolikogu liige.“.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. Määruse § 2 punktid 2 ja 3 kehtivad kuni 2009. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees