Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 määrus number 24
Jõustumine:30.06.2008
Redaktsiooni kehtivus:30.06.2008 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

19. juuni 2008 nr 24

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 4 lõikega 3, § 101, § 26 lõike 1 punktiga 9 ja § 98.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruses“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks.“;

2) paragrahvi 11 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Teenetemärk antakse autasustatavale reeglina kätte linnavolikogu esimehe ja linnapea poolt Tallinna Raekojas Tallinna linna päeval 15. mail.“;

3) paragrahvi 12 lõike 4 teist lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 31. märtsiks.“;

4) paragrahvi 12 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(7) Vapimärk antakse autasustatavale reeglina kätte linnavolikogu esimehe ja linnapea poolt Tallinna Raekojas Tallinna linna päeval 15. mail.“.

§ 2.  Määrus jõustub 30. juunil 2008.

§ 3.  Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2009.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees