Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Tallinna põhimäärus

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna põhimääruse muutmine
Tallinna Linnavolikogu 13.12.2007 määrus number 43
Jõustumine:20.12.2007
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2007 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 43

 

 

Tallinna põhimääruse muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 lõike 1 punkti 3 ja § 22 lõike 1 punkti 9 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punktiga 9.

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud Tallinna põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõiget 9¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(9¹) Vapilipp on Tallinna Linnavolikogu esinduslipp. Vapilipu ainueksemplar asub Tallinna Linnavolikogu esimehe ametiruumides. Vapilippu kasutatakse koos Tallinna linnalipuga linna pidulikel üritustel, kus osaleb Tallinna Linnavolikogu esimees. Vapilippu ei kasutata leinalipuna. Vapilipu laualipuna (edaspidi – laualipp) valmistamine ja kasutamine toimub linnavolikogu esimehe otsusel. Laualipu normaalsuurus on 140x160 mm ja see seisab paekivist alusel. Laualipud nummerdatakse väljaandmise järjekorras ja number kantakse lipualusele. Laualipp number 1 asub linnavolikogu esimehe ametiruumides. Laualippu kasutatakse linnavolikogu istungitel. Linnavolikogu esimehe otsusel võib laualippu kinkida füüsilistele või juriidilistele isikutele linnavolikogu poolse austusavaldusena. Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei.“;

2) põhimäärust täiendatakse uue paragrahviga 102 järgmises sõnastuses:

“102. Tallinna vapipäev

22. detsember on Tallinna vapipäev.“

3) põhimäärust täiendatakse uue paragrahviga 122 järgmises sõnastuses:

“§ 122. Tallinna Linnavolikogu liikme ja linnavolikogu esimehe ametimärk

(1) Tallinna Linnavolikogu liikme ametimärk (edaspidi – ametimärk) näitab selle kandja kuulumist Tallinna linna esinduskogusse. Ametimärki kantakse linnavolikogu liikme volituste kehtivuse ajal.

(2) Ametimärk on valmistatud hõbedast, see on ovaalse kujuga. Märgi kõrgus on 22 mm, laius 18 mm. Märgil on reljeefne Tallinna täisvapp ja kiri “Tallinna Linnavolikogu“. Linnavolikogu liikme ametimärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.4. Ametimärki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

(3) Ametimärk antakse isikule, kes osutub valituks Tallinna Linnavolikogu liikmeks vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele. Ametimärkide kätteandmine toimub linnavolikogu esimehe poolt määratud ajal. Linnavolikogu liikme volituste peatumisel või lõppemisel ametimärki ei tagastata ja linnavolikogu liikme volituste taastumisel või isiku valimisel linnavolikogu järgmis(t)esse koosseisu(desse), uut ametimärki ei anta.

(4) Linnavolikogu esimehe ametimärk on valmistatud hõbedast, see on ovaalse kujuga. Märgi kõrgus on 45 mm ja laius 37 mm ning märk ripub hõbeketi otsas. Linnavolikogu esimehe ametimärgil on reljeefne Tallinna täisvapp ja kiri “Tallinna Linnavolikogu“ Linnavolikogu esimehe ametimärgi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 5.4.

(5) Linnavolikogu esimehe ametimärk antakse isikule, kes on olnud valitud linnavolikogu esimeheks, kuid kelle volitused linnavolikogu esimehena on lõppenud. Linnavolikogu esimehe ametimärkide kätteandmine toimub linnavolikogu esimehe poolt määratud ajal.“

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 20. detsembril 2007.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees

 

 

Tallinna Linnavolikogu 13. detsembri 2007
määruse nr 43
“Tallinna põhimääruse muutmine“
LISA

 

Tallinna Linnavolikogu liikme ja linnavolikogu esimehe ametimärk

 

 

 

Tallinna Linnavolikogu liikme ja linnavolikogu esimehe ametimärk

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees